Borrar configuración de idioma

Extraer texto de ficheiros PDF

Ferramentas PDF nativas gratuítas. Procesar dentro do navegador localmente. Nunca cargamos os teus ficheiros a Internet.

1

Solte os ficheiros aquí ou faga clic aquí para seleccionar os ficheiros

2
Comezar a extraer texto
En Extraer texto
Deixar de extraer texto
Inicializando
Inicializando. Isto pode levar 1 ~ 2 minutos ...
3

Vista previa dos resultados